Menü Bezárás

Felvétel

Jelentkezés, bekerülés feltételei:

– Az Otthonba elsősorban a budapesti állandó lakhelyű gondozásra szorulók jelentkezését várjuk. Az elhelyezés elbírálásánál a Budapest XXII. kerületi lakosok előnyt élveznek.

– Idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó és egyéb körülményeken (külön jogszabályban meghatározott) alapuló gondozási szükséglettel rendelkező, fekvőbeteg- gyógyintézeti kezelést nem igénylő öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek biztosítható, valamint
azoknak a 80. életévüket betöltött személyeknek, akiknek állapota nem igényel rendszeres gyógyintézeti kezelést, napi szintű orvosi felügyeletet.

Ellátható a 18. életévét betöltött, betegsége miatt önmagáról gondoskodni nem képes gondozási szükséglettel rendelkező személy is, ha ellátása más típusú intézményben nem
biztosított.

A felvétel feltétele, hogy a lakó, hozzátartozó vagy más önkéntes fizetést vállaló személy írásos nyilatkozattétellel vállalja a belépéskor fizetendő kaució és a személyi térítési díj megfizetését.

– A felvételhez szükséges

 • a vonatkozó
  jogszabályokban előírt, a „Letöltések” menüből letölthető, vagy az otthonban beszerezhető
  „kérelem és adatlap”, „értékelő adatlap” valamint a „egészségi állapotra
  vonatkozó igazolás” kitöltése
 • utolsó havi
  nyugdíjszelvény másolata
 • a feltüntetett
  betegségeket igazoló zárójelentések másolata, orvosi papírok
 • gondnokság esetén, az azt
  elrendelő jogerős bírósági ítélet és a gyámhivatal gondnokkirendelő határozat
  másolata
 • érvényes személyigazolvány,
  TAJ kártya

– A kérelem pozitív elbírálása
után a férőhely elfoglalását megelőzően, de legkésőbb azzal egyidejűleg a
fenntartó képviselője az 1993. évi III. törvény és végrehajtási rendeleteiben
foglaltak alkalmazásával az ellátást igénybe vevővel megállapodást köt.

Nem nyerhet az otthonba felvételt az a kérelmező, aki

–fertőző betegségben szenved, baktériumürítő, fekvőbeteg- gyógyintézeti kezelést igényel, pszichiátriai beteg, közösséget zavaróan szenvedélybeteg, ön- vagy közveszélyes beteg, idült sebbel rendelkezik.

magatartása miatt alkalmatlan a beilleszkedésre, ebből adódóan az otthon nyugalmát és a lakótársakat zavarná